top of page

Alliantie voor meer duurzaam regionaal voedsel

Via kwalitatief gedragsonderzoek verkrijgen we inzicht in het aankoop- en consumptiegedrag van medewerkers. Maar ook andere relevante aspecten zoals woon-werkverkeer, houding, motivatie en
vaardigheden worden inzichtelijk gemaakt. Om vervolgens maatwerk afzetconcepten te ontwikkelen en realiseren die aansluiten bij de behoeften en patronen van medewerkers. Met als doel: een veranderd eetpatroon met meer lokale ingrediënten, zowel thuis als op het werk.

toa-heftiba-6bKpHAun4d8-unsplash.jpg

Samenwerking

De Radboud Universiteit en Oregional willen samen onderzoeken op welke wijze de medewerkers
(circa 5000 fte, van wie circa 2.800 fte wetenschappelijk personeel) van Radboud Universiteit
gestimuleerd kunnen worden om ook thuis te kiezen voor regionale producten.  
Op basis Duurzaamheidsbeleid 2021 – 2025 van Radboud Universiteit (en Radboudumc), met als
uitgangspunt een groene en gezonde campus willen we samen de consumptie van duurzame,
gezonde regionale producten bevorderen, onder meer via nieuwe afzetconcepten op de campus en
voor thuis. Daarmee geven we gezamenlijk inhoud aan ambities met betrekking tot duurzaamheid,
gezonde en vitale medewerkers en vermindering voedselverspilling. 

 

Aan de hand van de resultaten van het project werken we de campagne “Alliantie voor meer
duurzaam regionaal voedsel” uit om zoveel mogelijk bedrijven te stimuleren ook hun medewerkers
te stimuleren te kiezen voor duurzame regionale producten.

 

Het project wordt mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van de provincie
Gelderland, POP3 Professionalisering Korte Voorzieningsketens 2021 en ELFPO, het “Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland”.

Looptijd
2022-2023

Contactpersoon
Projectleider Marianne Karstens
info@cooperatieoregional.nl / 0641867785

bottom of page