top of page

Kringlooplandbouw

Oregional neemt het voortouw om samen met leveranciers én afnemers toe te werken naar een klimaatneutrale voedselketen in de regio Arnhem-Nijmegen. Startend met een toegepast onderzoek hoe stapsgewijs te komen tot een vergaande verlaging van de uitstoot van broeikasgassen in de agrarische bedrijfsvoering via kringlooplandbouw. 

jed-owen-ajZibDGpPew-unsplash.jpg

Samenwerking

Het project ‘Kringlooplandbouw, eerste stap naar een klimaatneutrale circulaire voedselketen in regio Arnhem-Nijmegen’ is een samenwerking tussen de Gebiedscoöperatie Oregional (penvoerder), de gemeente Nijmegen en de gemeente Lingewaard (NEXTgarden).

Het project wordt gefinancierd door de provincie Gelderland en ELFPO, het “Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland”.

Looptijd
Het project is afgerond.

Contactpersoon
Projectleider Gerard Titulaer
ghjtitulaer@planet.nl / +31(0)6 2269 6467

bottom of page