top of page

Lokaal het Nieuwe Normaal

Het aandeel van duurzame, gezonde en lokale producten in de stedelijke markt is zeer beperkt, terwijl uit diverse recente marktonderzoeken blijkt dat de potentiële markt aanzienlijk is. De uitdaging is hoe we de stedelijke consument verleiden/overtuigen duurzame, gezonde en lokale producten uit de eigen regio voor eerlijke (inclusieve) prijzen te eten, met andere woorden:

Lokaal het Nieuwe Normaal.

Uiteindelijk hopen we met het project 'Lokaal het Nieuwe Normaal' een substantiële afzet en marktaandeel van duurzaam, gezond en lokaal voedsel via korte ketens in de stedelijke consumentenmarkt te realiseren. Waarbij de potentiële vraag/behoefte van de stedelijke consument het vertrekpunt vormt. Wezenlijk is daarbij de ontwikkeling van nieuwe verdienmodellen in combinatie met afzetconcepten afgestemd op de verschillende doelgroepen om de duurzaamheidsprestaties en de meerwaarde (voedsel als ‘drager’ van ecologische, sociale en maatschappelijke waarden) te “verzilveren” in de stedelijke markt.

kari-shea-FZU6emgWeaQ-unsplash_edited.jp

Samenwerking

Het project ‘Lokaal het Nieuwe Normaal’ is een samenwerking tussen de Gebiedscoöperatie Oregional (penvoerder), veehouderijbedrijf Natuurkoeien en aardbeienkwekerij De Beijer.

Het project wordt gefinancierd vanuit het Economisch Herstelfonds (EHF), subsidieregeling 'Samenwerken aan groen-economisch herstel' en het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO). De subsidie bedraagt €393.600,-.


Looptijd
2022-2024

Contactpersoon
Projectleider Gerard Titulaer
ghjtitulaer@planet.nl / +31(0)6 2269 6467

bottom of page