top of page

Verzilveren meerwaarde verduurzaming

Via praktijkgericht consumentenonderzoek proberen we te achterhalen voor welke aspecten van duurzaam geproduceerd voedsel consumenten een eerlijke prijs willen betalen. Inzichten uit dit onderzoek helpen boeren en tuinders om de meest relevante duurzaamheidsmaatregelen op hun bedrijf door te voeren, die ook eerlijk gewaardeerd worden.

rebecca-ritchie-NWrp3FK68yE-unsplash.jpg

Samenwerking

Het project ‘Verzilveren meerwaarde verduurzaming op het gebied van natuur, biodiversiteit en klimaat’ is een samenwerking tussen de Gebiedscoöperatie Oregional (penvoerder), veehouderijbedrijf Natuurkoeien en aardbeienkwekerij De Beijer.

Het project wordt gefinancierd door de provincie Gelderland en ELFPO, het “Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland”.
De bijdrage vanuit ELFPO bedraagt €45.750,-.


Looptijd
2022-2023

Contactpersoon
Projectleider Linette Mak
hallo@linettemak.nl/ +31(0)6 27026075

bottom of page